Επικοινωνία

Γυμνασιάρχου Κων. Μικρού 24 (προέκταση 25ης Μαρτίου, Χαριλάου), 542 50 Θεσσαλονίκη

τηλ. 2315 525646, κιν. 6971 88 66 06

email: nima.yfasma@gmail.com